Ympäristö- ja kehitysjärjestöt, kirkko, palkansaajat, saamelaiset ja lääkärit vaativat nopeita päästövähennyksiä

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen otti vastaan järjestöjen Ilmastojulistuksen. Kuva: Heidi Moisio / SLL

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen otti vastaan järjestöjen ilmastojulistuksen. Kuva: Heidi Moisio / SLL

Poikkeuksellisen laaja joukko järjestöjä luovutti tänään yhteisen ilmastojulistuksensa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Julistuksen allekirjoittajat vaativat Suomelta väkeviä toimia vahvan ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi Pariisin ilmastokokouksessa. Ilmastokriisi vaatii yhteiskunta- ja talousjärjestelmän uudistamista, ja muutos on tehtävä nyt.

Joulukuussa järjestettävä Pariisin ilmastokokous voi järjestöjen mukaan olla tärkeä käännekohta ilmastokriisin ratkaisussa. Ratkaisut ovat olemassa, mutta nyt päättäjiltä tarvitaan rohkeutta. Uuteen ilmastosopimukseen tulee sisällyttää riittävät suunnitelmat tieteeseen perustuvista päästövähennystoimista, muutokseen tarvittavasta julkisesta rahoituksesta sekä korvausmenettelystä niille, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten.

Ilmastojulistuksen on allekirjoittanut 16 eri järjestöä ja yhteisöä. Allekirjoittajina ovat ympäristö- ja kehitysjärjestöt, palkansaajajärjestöt, evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa, lääkärit sekä saamelaiskäräjät.

”Ilmastotutkijoiden mukaan tärkeintä on saada päästöt nopeaan laskuun ja pian, sillä jokainen poltettu öljy- tai hiilitonni vie meidät lähemmäs peruuttamatonta ilmastonmuutosta. Nykytilanne on täysin kestämätön. Pariisissa on sovittava toimista, joilla päästöjä leikataan nopeammin nyt heti, eikä vasta 2020 jälkeen, jolloin uusi sopimus astuu voimaan. Rahavirrat on ohjattava fossiilisesta energiasta puhtaaseen uusiutuvaan energiaan. Samalla ihmisten ja yhteisöjen oma energiantuotanto esimerkiksi auringolla ja tuulella on tehtävä mahdollisimman helpoksi”, vetoavat ympäristöjärjestöt.

Palkansaajajärjestöt odottavat oikeudenmukaista siirtymää vähähiiliseen ja kestävämpään yhteiskuntaan.

”Palkansaajille on tärkeää, että kansalaisjärjestöjen asema turvataan Pariisin sopimuksessa ja ihmisoikeudet tunnustetaan laajasti sopimustekstin sisältö-osassa. Kokonaisuuteen pitää sisältyä myös oikeudenmukainen siirtymä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa sekä reilun työn edistäminen”, toteaa SAK:n Pia Björkbacka palkansaajakeskusjärjestöjen puolesta.

Ihmisiä, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, on autettava sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uskonnolliset yhteisöt ovat korostaneet ilmasto-oikeudenmukaisuuden merkitystä.

“Ilmastonmuutoksesta kärsivät jo nyt heikoimmassa asemassa olevat. Heitä ovat muun muassa Tyynenmeren matalilla saarilla asuvat ja myös oman arktisen alueemme alkuperäiskansat, joiden perinteiset elinkeinot alueella nopeasti vaikuttava ilmastonmuutos vaarantaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttaneiden on kannettava vastuunsa ja maksettava ilmastovelkaansa”, huomauttaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon ympäristöasiantuntija Ilkka Sipiläinen. Julistuksen on allekirjoittanut arkkipiispa Kari Mäkinen.

Järjestöjen mukaan Suomen on hoidettava osuutensa ilmastorahoituksesta, jolla tuetaan köyhien maiden ilmastotoimia ja korvataan jo aiheutuneita vahinkoja.

”Kehitysyhteistyövarojen nimen muuttaminen ilmastorahoitukseksi ei tuo uutta rahaa, eikä ilmastonmuutosta hillitä tilastokikkailulla. Suomen on turvattava riittävä rahoitus sekä köyhyyden vähentämiseen että ilmastotyöhön. Esimerkiksi päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat tulot tulisi jatkossakin korvamerkitä ilmasto- ja kehitysrahoitukseen”, sanoo Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Jonas Biström.

Suomessa ilmastonmuutos voi vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, kuten poronhoitoa.

”Saamelaiset alkuperäiskansana tiedostavat ilmastonmuutoksen vaikutukset kulttuuriinsa sekä perinteisiin elinkeinoihin”, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Julistuksen allekirjoittaneet lääkärit puolestaan muistuttavat ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista.

“Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan äärimmäisten lämpötilojen riskit sekä sään ääri-ilmiöistä johtuvat katastrofit. Vaikutukset satoihin, karjatalouteen, kalakantoihin ja tuhohyönteisiin voivat johtaa köyhyyteen, konflikteihin ja ilmastopakolaisuuteen. Mahdollinen muutos taudinaiheuttajien elinolosuhteissa voi lisätä infektiosairauksia Suomessakin”, arvioi Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n hallituksen jäsen Emma Lommi.

Lisätietoja:

Järjestöjen ilmastojulistus: https://wwf.fi/mediabank/7731.pdf
Organisationernas klimatvädjan på svenska: https://wwf.fi/mediabank/7732.pdf

Kuvia luovutustilaisuudesta 24.9. kello 14 jälkeen: https://www.dropbox.com/sh/j5l1jbreupglbu9/AAAATE05Pq1uI4PTEKEUY1jJa?dl=0. Kuvaajatieto: Heidi Moisio / Suomen luonnonsuojeluliitto.

Järjestöjen ilmastojulistuksen ovat allekirjoittaneet Akava, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Kepa, Luonto-Liitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Maan ystävät, Natur och Miljö, Protect Our Winters Finland, Saamelaiskäräjät, SAK, Suomen evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen luonnonsuojeluliitto, STTK, WWF ja 350 Suomi.

– Asiantuntija Elina Moisio, Akava, p. 040 5755988, elina.moisio@akava.fi

– Ilmasto- ja energiavastaava Kaisa Kosonen, Greenpeace, p. 050 368 8488, kaisa.kosonen@greenpeace.org

– Puheenjohtaja Tapio Pesola, Ilmastovanhemmat, p. 044 373 4693, puheenjohtaja@ilmastovanhemmat.fi

– Ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green, Luonto-Liitto, p. 044 045 8898, malva.green@luontoliitto.fi

– Kehityspoliittinen asiantuntija Jonas Biström, Kepa, p. 050 317 6686, jonas.bistrom@kepa.fi

– Hallituksen jäsen Emma Lommi, Lääkärin sosiaalinen vastuu – LSV, p. 045 676 6615, emma.lommi@lsv.fi

– Varapuheenjohtaja Leena Kontinen, Maan ystävät, p. 044 204 0834, leena.kontinen@maanystavat.fi

– Toiminnanjohtaja Bernt Nordman, Natur och Miljö, p. 045 2700313, bernt.nordman@naturochmiljo.fi

– Puheenjohtaja Niklas Kaskeala, Protect Our Winters Finlands, p. 050 5866422, powfinland@gmail.com

– Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion erityisavustaja Inka Saara Arttijeff, Saamelaiskäräjät, p. 050 5747629, inka-saara.arttijeff@samediggi.fi

– Elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, SAK, p. 050 464 6342, pia.bjorkbacka@sak.fi

– Yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Suomen evankelisluterilainen kirkko, p. 040 544 1158, ilkka.sipilainen@evl.fi

– Vs. toiminnanjohtaja Leo Stranius, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 040 754 7371, leo.stranius@sll.fi

– Pääekonomisti Ralf Sund, STTK, p. 050 563 4841, ralf.sund@sttk.fi

– Ilmastoasiantuntija Kaarina Kolle, WWF, p. 050 591 3072, kaarina.kolle.@wwf.fi

– Puheenjohtaja Sarianna Mankki, 350 Suomi, p. 050 369 5680, sarianna@350suomi.org