Vinkit ilmastotoimintaan joulu-tammikuussa

Hallituksella on edessään vielä iso ponnistus kammeta Suomi hiilinegatiivisuuden polulle. Tsempataan hallitusta tositoimiin!

Kuva: Aino Huotari, taitelija Solsodat

Hallituksen on määrä kokoontua ilmastokokoukseen alkuvuodesta 2020. Kokouksen aiheena on ilmastotoimet, joita tarvitaan lisää. Suomen ilmastopaneelin tämän syksyn laskelmien mukaan hallituksen olisi kurottava umpeen 19.2 megatonnin kuilu päästöjen ja ilmastotoimien välillä. Tätä hallituksen olisi määrä pohtia ilmastokokouksessaan. 

Kerrotaan hallitukselle, että hallitusohjelman tavoitteet ovat hyvät ja saavutettavissa. Tarvitaan vain määrätietoisia toimia. Nykyiset päätökset ja toimet eivät riitä. 

Suomen ilmastopaneelin kuvaajasta näkee, kuinka tarvitaan vielä määrätietoista tavoitteiden asettelua ja päätöksiä toimenpiteistä, jotta päästökuilu saadaan kurottua umpeen. Ilmastopaneelin arvioon siitä, kuinka hallituksen hiilineutraaliustavoite voidaan saavuttaa voi tutustua lisää täällä.

Alla neljä vinkkiä siihen, miten voit jo joulukuun aikana, mutta erityisesti tammikuussa lisätä painetta ja pöhinää ilmastopolitiikkaan. 

Kirjoita ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän jäsenille sähköpostia

Kirjoita omin sanoin sähköpostia ilmasto- ja energiapoliittisen työryhmän jäsenille. Viestissäsi voit kertoa esimerkiksi seuraavia asioita. Työryhmän kokoonpano täällä

Hyvä ministeri XXX, 

 • Tilastokeskuksen mukaan Suomen nettopäästöt kasvoivat 22 prosentilla vuonna 2018.
 • Suomen ilmastopaneelin mukaan hallituksen ilmastotavoitteiden ja toimien välillä on 19,2 Mt kuilu.
 • Tutkijoiden mukaan mm. fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumalla, lisäämällä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, sähköistämällä liikennettä, hillitsemällä metsien raivausta pelloksi ja rakentamiseen ja vähentämällä metsien hakkuita voidaan saada aikaan päästövähennyksiä, joilla päästökuilua voidaan kuroa umpeen.
 • Mihin toimiin hallitus on ryhtymässä, jotta kansalaisia suojellaan ilmastokriisin pahimmilta vaikutuksilta ja taataan hallitusohjelman mukainen siirtymä fossiilivapaaseen hyvinvointiyhteiskuntaan?
 • Toivon, että hallitus täyttää meille kansalaisille antamansa lupauksen ilmastotoimista, joilla lämpeneminen rajataan 1,5 asteeseen. 

Luo painetta sosiaalisessa mediassa

Haasta hallituspuolueita petraamaan ilmastopolitiikkaansa. Kerro, että haluat hallituksen pyrkivän kaikin keinoin asettamaansa hiilineutraaliustavoitteeseen. Voit myös kysyä kysymyksiä puolueiden puheenjohtajilta ja ministereiltä.

Voit tehdä sen julkisesti sosiaalisen median kanavissa tai yksityisemmin esimerkiksi Instagramin viestipalvelussa. Muista kannustava ja kohtelias tyyli, näin saat usein varmemmin myös vastauksen.

Alla muutama esimerkki twiiteistä ja kysymyksistä. Voit hyvin keksiä myös omia viestejä.

 • Suomalaiset kannattavat laajasti @MarinSanna hallituksen tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035. Onko hallitus valmis luopumaan fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tukemisesta? #ilmastokriisi #NytOnPakko
 • Suomen hiilinielut ovat romahtaneet metsien hakkuiden takia. Tämä on kestämätöntä! Miten varmistatte, että hiilinielut saadaan kasvuun @MarinSanna @katrikulmuni @liandersson @mariaohisalo @anna_maja? #ilmastokriisi #NytOnPakko
 • Reilu siirtymä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa kaikki otetaan mukaan ilmastotalkoisiin. Miten varmistetaan nuorten, kansalaisyhteiskunnan ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet @mikkonenkrista @mikalintila @tuulahaatainen? #ilmastokriisi #NytOnPakko
 • Meillä on edellytykset rakentaa Suomesta fossiilivapaa hyvinvointivaltio, joka luo hyvän elämän edellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Tarvitaan toimia, joilla päästöt saadaan laskuun ja nielut kasvamaan. Miten sinä ratkaiset haasteen, @MarinSanna? #NytOnPakko #ilmastokriisi

Kirjoita mielipidekirjoitus paikallislehteen

Mielipidekirjoitukset ovat yksi tapa herättää keskustelua ja tavoittaa lehden levikkialueen päättäjiä. Kirjoita lyhyt mielipidekirjoitus, jossa kerrot visiosi fossiilivapaasta Suomesta, huomautat ettei nykytoimet vielä vie meitä parempaan tulevaisuuteen ja toivot tuoreelta hallitukselta toimia. 

Korvaamaton-kampanjan ohjeet mielipidekirjoituksen laatimiseen tarjoaa hyvät yleisvinkit. 

Kirjoita omin sanoin ja sinulle tärkeästä näkökulmasta. Alla muutama vinkki, joita saa hyödyntää.

 • Tilastokeskuksen mukaan Suomen nettopäästöt kasvoivat 22 prosentilla vuonna 2018.
 • Suomen ilmastopaneelin mukaan hallituksen ilmastotavoitteiden ja toimien välillä on 19,2 Mt kuilu.
 • Tutkijoiden mukaan mm. fossiilisten polttoaineiden ja turpeen tuista luopumalla, lisäämällä uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, sähköistämällä liikennettä, hillitsemällä metsien raivausta pelloksi ja rakentamiseen ja vähentämällä metsien hakkuita voidaan saada aikaan päästövähennyksiä, joilla päästökuilua voidaan kuroa umpeen.
 • Kansainväliset ilmastoneuvottelut eivät vastanneet riittävällä tavalla kansalaisten ilmastohuoleen ja tutkijoiden viesteihin ilmastonmuutoksen etenemisestä. Edelläkävijöitä tarvitaan entistä kipeämmin. Suomella on hyvät mahdollisuudet osoittaa, että fossiilisista vapaa hyvinvointivaltio on mahdollinen.

Vaikuta vahvan ilmastolain puolesta

Ilmastolaki on yksi tärkeimmistä hallituksen hankkeista, joilla varmistetaan ilmastopolitiikan suunta hallituskaudet ylittäen. Ilmastolakia päivitetään juuri nyt! Ympäristöministeriö on järjestämässä ilmastolaista keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea helmi-maaliskuussa. Tilaisuuksien tarkemmat ajankohdat tarkentuvat piakkoin, kannattaa siis seurata ympäristöministeriön tiedotusta.

Osallistu ilmastolakitilaisuuteen omalla paikkakunnallasi ja kerro tilaisuudessa, että toivot ilmastolakia, johon

 • kirjataan tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä.
 • kirjataan -65 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030
 • luodaan päästövähennyspolku siihen, kuinka Suomen päästöt ovat reilusti nettonegatiiviset vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii välitavoitteita vuosille 2030 ja 2040.
 • sisällytetään kaikki päästöt ja nielut, mukaan lukien kulutuksen päästöt ja kansainvälinen liikenne. Ilmastovuosikertomuksessa tulee avata kokonaiskuva päästöistä ymmärrettävällä tavalla, jotta päättäjien ja kansalaisten on mahdollista muodostaa kokonaiskuvan päästöjen tilanteesta.
 • kirjataan vahva tietopohja. Ilmastopaneelin roolia vahvistetaan toimijana, joka evästää ja neuvoo sekä arvioi hallitusten ilmastotoimia suhteessa 1,5 asteen tavoitteeseen

Voit myös esittää tilaisuudessa tiukkoja kysymyksiä. Esimerkiksi

 • Ilmastopolitiikan seuraaminen on välillä hankalaa. Miten ilmastolain kautta voitaisiin vahvistaa päättäjien ja kansalaisten mahdollisuuksia seurata päästökehitystä ja toimien tehokkuutta?
 • Tanska sääti juuri kunnianhimoisen ilmastolain, jossa on 70 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Kirjataanko Suomen ilmastolakiin päästövähennystavoite vuodelle 2030?
 • Suomen hiilinielut romahtivat vuonna 2018 ennätyshakkuiden vuoksi. Hiilinegatiivisuuden saavuttaminen vaatii hiilinielujen kasvattamista. Kirjataanko ilmastolakiin tavoite hiilinieluille vuodelle 2030?

Lue lisää ilmastolaista ja sen päivitystarpeista Suomen Luonnonsuojeluliiton blogista.  

Vinkit ovat laatineet: Katja Hintikainen (Plan International Suomi), Hanna Aho (Suomen luonnonsuojeluliitto) ja Veera Kauppinen (Hiilivapaa Suomi).