POWin jäsen ja someseuraaja: osallistu tärkeään tutkimukseen!

Auta POWia kehittämään omaa toimintaa!

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Samuli Jurvelin tekee tutkimusta Protect Our Winters Finland -ympäristöliikkeen toiminnasta. Kysely tehdään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja POW:n yhteistyönä. Se on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa muodostetaan kokonaiskäsitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikuntakulttuuriin. Tutkimuksesta valmistuu opinnäytetyö (pro gradu -tutkielma) ja se julkaistaan avoimessa Jyväskylän yliopiston kokoelmassa syksyllä 2020.

Kyselyllä pyritään löytämään syitä Protect Our Winters -ilmastoliikkeen seuraamiselle, selvittämään seuraajien ympäristötietoutta ja kuuntelemaan toiveita liikkeen kehittämiseksi. Tavoitteena on myös selvittää liikkeen sisäisten arvojen levinneisyyttä. Kyselyyn vastaamalla autat lisäämään tietämystä liikuntakulttuurin sisällä tapahtuvasta ympäristöliikehdinnästä ja kehittämään POWin toimintaa. Kyselyyn vastaaminen kestää 10-15 minuuttia. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimuksessa kerättävien tietojen käsittelyä koskeva löytyy tästä linkistä: Tietosuojailmoitus_Protect Our Winters_kyselytutkimus .

Kyselyyn pääset tästä:

https://link.webropolsurveys.com/S/9F5A56960B88DF80

Vastaathan kyselyyn viimeistään 18.3. mennessä.

Kiitos, että autat meitä keräämään tietoa ja lisäämään tietämystämme ilmastonmuutoksen vaikutuksista liikuntakulttuuriin!

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Samuli Jurvelin

samuli.jurvelin (at) gmail.com

 

Pro gradu -tutkielman ohjaaja

Mikko Simula

mikko.simula (at) gmail.com