POW-lähettiläiden vahva viesti: meillä kaikilla on valta vaikuttaa ilmastopolitiikkaan

Uskomme POW Finlandissa, että työ talvien pelastamiseksi kantaa pidemmälle, jos kulutusvalintojemme lisäksi olemme itse äänessä ilmastonmuutoksesta, käytämme äänioikeuttamme ja osallistumme yhteiskuntamme rakentamiseen aktiivisina kansalaisina. 

Siksi myös POWin polun ensimmäisellä askeleella kannustetaan vaikuttamaan politiikkaan. 

Voit esimerkiksi olla yhteydessä polilitikkoihin sinulle tärkeiden teemojen merkeissä, allekirjoittaa kansalaisaloitteita ja adresseja muiden samoista asioista huolestuneiden kanssa, osallistua konkreettisia ilmastotoimia vaativiiin mielenilmauksiin ja käyttää omia verkostojasi ja kanaviasi ilmastoasian esille tuomiseen – sekä tietenkin asettua itse ehdolle kunta- tai eduskuntavaaleissa ajamaan konkreettista ja vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa. 

Poliittinen aktiivisuus ei tosiaan lopu äänestyskopista ulos astuessa.Vaihtoehtoja on sellainen valikoima, että kaikille löytyy taatusti omansa. Tästä hyvänä esimerkkinä POW-lähettiläiden omakohtaiset kokemukset heille tärkeistä poliittisen vaikuttamisen keinoista.

Äänestä

Päämäärätietoisia ilmastotavoitteita on asetettu Suomessa monella tasolla. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius 2035 mennessä, monet kunnat ovat sitoutuneet HINKU-verkostossa vähentämään ilmastopäästöjään 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja kaupungeissa, kuten Helsingissä, on julistettu ilmastohätätila. 

Kunnianhimoiset tavoitteet ja julistukset eivät toteudu itsestään vaan niitä ajamaan tarvitaan kansanedustajia, kuntapoliitikkoja ja muita päättäjiä, jotka ovat sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen, ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen rajoittavaan politiikkaan. Äänestämällä konkreettisiin ilmastotoimiin lupautunutta poliitikkoa olet tärkeä osa kestävämmän yhteiskunnan rakentamista.

POW-lähettiläs, vapaalaskija Jani Johansén kokee tärkeäksi, että niin ehdokas kuin puolue on sitoutunut 1,5 asteen ilmastopolitiikkaan. Hän toivoo, että kuntien ja kaupunkien valtuustoissa tapahtuisi ilmastopolitiikan kannalta tarvittava sukupolvenvaihdos.

“Vähintä mitä voin tehdä on äänestää ehdokasta ja puoluetta, jonka uskon pystyvän tuohon muutokseen.”

Jani Johansen

Ilmastokriisin ratkaisemisen tulisi olla hänen mielestä poliittisen puoluekentän yhteinen agenda.

“Omalla paikkakunnalla valitettavasti tilanne on se, että 1,5 asteen ilmastopolitiikkaan sitoutuneet puolueet ovat alakynnessä. Kun suurimmasta osasta puolueita löytyy tahtoa tehdä ilmaston kannalta järkevää politiikkaa, silloin suuri laiva saadaan kääntymään.”

Yhteyttä poliitikkoon

Tärkeisiin asioihin kannattaa vaikuttaa myös vaalien välillä. Joskus henkilökohtainen sähköposti kuntapoliitikolle, kansanedustajalle tai europarlaamentaarikolle on tehokas tapa tuoda jokin epäkohta tai oma huoli voimakkaammin esille. Yhteydenotto kannattaa, sillä on myös poliitikkojen etu, että he pysyvät kärryillä äänestäjiensä toiveista.

POW-lähettiläs, toimittaja Mikko ”Peltsi” Peltola muistuttaa oikeudestamme vaatia vaalilupausten pitämistä.

“Ajattelen suoraselkäisenä ihmisenä, että lupaukset pidetään. Vaalilupaus on lupaus valituksi tulon jälkeenkin.”

Mikon suurimmat intohimot liittyvät vaelluskalojen huonoon tilaan. Kun hallitusohjelmassa linjataan vaelluskalojen parempien elinolojen saavuttamisesta, on niitä Mikon mielestä oikeus vaatia kansanedustajilta. 

Muita tärkeitä teemoja Mikolle ovat kaupunkimetsien säilyttäminen Helsingissä sekä yleisesti pyöräilyolojen parantaminen.

“Olen ollut Helsingissä hyvinkin aktiivisesti yhteydessä kaupungin päättäjiin, kun arvokkaaseen vanhaan metsään ja kallioille Helsingin keskuspuistoon päätettiin rakentaa liikuntahalli ilman, että viitsittiin edes kartoittaa vaihtoehtoisia paikkoja. Ja tämä keikka hävittiin.”

Yhteyden ottaminen on nykyään vieläpä vaivattomampaa kuin ennen. Mikko kannustaa olemaan yhteydessä poliitikkoihin esimerkiksi somessa.

“Kun asiaa kysyy julkisesti riittävän napakasti, niin saa yleensä vastauksia. Herkemmissä tapauksissa sitten suoraan henkilökohtaisella meilillä.”

Kansalaisaloitteissa on joukkovoimaa

Oman äänensä voi liittää myös osaksi suurempaa joukkoa. Monet täysi-ikäisten allekirjoitettavissa olevat kansalaisaloitteet ovat olleet toimiva tapa herätellä poliitikkoja tärkeiden aiheiden tiimoilta vaalikausien välillä.

POW-lähettiläs, valokuvaaja Harri Tarvainen näkee kansalaisaloitteet matalan kynnyksen vaikuttamisena. 

“Koen, että aloitteet ovat konkreettisia ja helposti hahmotettavia kokonaisuuksia myös politiikkaa vähemmän seuraaville.” 

Harrin tuen ovat viime aikoina saaneet muun muassa aloitteet, jotka ovat ajaneet turpeen polton lopettamista, uhanalaisten eläinten metsästyksen kieltämistä ja Riisitunturin ja Kuusamon alueen suojelua kaivostoiminnalta.

“Parhaimmillaan kansalaisaloite johtaa lakimuutokseen, mutta silläkin on arvo, että asiat nousevat keskusteluun ja ihmisten tietoisuuteen. Ajattelen, että aloitteen allekirjoittaminen on helppo tapa kokea olevansa mukana yhteisten asioiden päättämisessä – siitä on aika lyhyt matka vaaliuurnille!”

Harri Tarvainen

Mielenilmaukset

Liekö ilmastovaaleja saatu aikaan ilman kevään 2019 näyttävää ilmastomarssia, jossa tuhannet ihmiset antoivat äänensä kuulua Helsingin kaduilla ilmaston puolesta? Monia onnistuneita kansanliikkeitä on yhdistänyt niiden kyky mobilisoida suuria määriä ihmisiä osoittamaan tukensa samalle aatteelle. Merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia on saatu aikaan, kun 3,5 prosenttia väestöstä on aktivoitunut ajamaan samaa asiaa.

POW-lähettiläs, lumilautailija Siv Knudsen kertoo kokevansa itselleen tärkeän asian puolesta konkreettisesti toimimisen voimaannuttavana. Hän pitää mielenilmauksia helppona keinona saada niin päättäjien kuin median huomio ja kannustaa siksi muitakin osallistumaan.

“Se on suora tapa osoittaa, että muutosta tahdotaan ja sitä tarvitaan. Muutosta täytyy vaatia pitkäjänteisesti. Meteliä täytyy pitää yllä, sillä tässä sometulvan ajassa yksittäiset asiat unohtuvat muuten valitettavan helposti.” 

Siv kertoo kokeneensa ilmasto-aiheisissa mielenilmauksissa yhteisöllisyyttä ja toivoa huomatessaan, ettei ole huolensa kanssa yksin.  

“Kun parhaillaan monet tuhannet ihmiset kerääntyvät yhdessä kävelemään saman asian puolesta, tuo se uskoa, että kyllä me yhdessä voimme saada muutosta aikaiseksi.” 

Siv Knudsen

Omat kanavat käyttöön

Ilmastoasiaa voi tuoda esille henkilökohtaisella otteella sosiaalisen median kanavissa ja esimerkiksi omassa blogissa. POW-lähettiläs, vapaalaskija ja rekikoirakasvattaja Inka Holck kertoo käynnistelleensä blogia, jossa tilaa on myös ilmastonmuutokselle.

“Uskon, että omassa blogissani saan tuotua ilmastoasioita esiin osana arkielämää rennolla ja innostavalla tavalla. Ihmiset, jotka eivät välttämättä tule etsineiksi juuri ilmastoaiheisia blogeja, voivat löytää juttujeni kautta aiheen pariin vähän huomaamattaan. Koen, että aihe on tärkeä tuoda lähelle ihmisten arkea.” 

“Kirjoittaminen on tullut minulle luonnollisena osana laskemista. Pidän tarinoiden kertomisesta – ne värittävät ja rikastavat maailmaa”, kertoo puolestaan POW-lähettiläs, vapaalaskija Antte Lauhamaa.

Antelle mielipiteiden julkituominen kirjoittamalla on erinomainen tapa tuoda tärkeitä asioita keskusteltavaksi ja tietoisuuteen. 

“Esimerkiksi seikkailujutun yhteydessä voidaan tuoda esille vastuulliseen retkeilyyn liittyviä tapoja ja valintoja. Jos lukija pitää tekstistä, voi hän myös samaistua tekstin arvomaailmaan ja ottaa siitä mallia omiin valintoihin. Kertomusten avulla voidaan vaikuttaa tunteisiin, joilla on suuri merkitys ihmisten suuntautumiselle ja valinnoille.”

Erillisiä mielipidekirjoituksia tai kolumneja Antte ei ole vielä kirjoittanut, mutta on sivunnut aihetta lehtiin kirjoittaessaan.

“Otan kirjoituksissa huomioon luonnon monimuotoisuuden kunnioittamisen ja sellaisten valintojen tekemisen, jotka kuormittavat mahdollisimman vähän luontoa.”

Antte Lauhamaa

Mitä enemmän seuraajia ja laajemmat verkostot, sitä enemmän omalla viestillä on valtaa. Itselle tärkeistä vaikuttamisen tavoista kannattaa pitää ääntä ja kannustaa myös muita mukaan.

Näin kokee myös tuore POW-lähettiläs, ammattilumilautailja Antti Autti.

“Omien kanavieni kautta voin rohkaista ja kertoa miksi politiikkaan kannattaa osallistua. Tämä tulee tulevaisuudessa olemaan tärkeä osa toimintaani.”

Itse ehdolle

Joskus pelkkä vaaleissa äänestäminen ei enää riitä ja halu vaikuttaa politiikkaan kasvaa niin suureksi, että on parempi lähteä itse ehdolle. POW-lähettiläs, vapaalaskija Miikka Hastille kotikunnan riittämättömät ympäristötoimet sytyttivät kipinän kesän 2021 kuntavaaliehdokkuuteen.

”Koen, että omassa kunnassa ilmasto, lähiluonto ja luonnon monimuotoisuus eivät ole tarpeeksi vahvasti mukana päätöksenteossa ja haluan vaikuttaa tähän.”
Asettumalla itse ehdolle ilmastoehdokkaiden määrä lisääntyy taas yhdellä. Tässä Miikka näkee muutoksen mahdollisuuden.

”Mitä enemmän meillä on päättäjiä, jotka puolustavat ilmastoa ja ympäristöä, sitä vahvemmin ne otetaan mukaan päätöksentekoon. Haluan rakentaa kestävämpää kuntaa ja tukea niitä, jotka jo tekevät päätöksiä sen eteen. Jos en minä, niin kuka sitten?”

”Jos en minä, niin kuka sitten?”

Miikka Hast

Lue lisää POW polusta: https://protectourwinters.fi/polku-talvien-pelastamiseen/