POW ja miksi tällä kaikella on merkitystä

Arttur Kulvik haluaa pitää huolta, että myös hänen lapsensa voivat nauttia talvista ja laskemisesta.

Arttur Kulvik haluaa pitää huolta, että myös hänen lapsensa voivat nauttia talvista ja laskemisesta.

Laskeminen on aina ollut lähellä sydäntäni, ja vuosien varrella varsinkin vapaalaskusta on muodostunut merkittävä tekijä henkisen ja fyysisen hyvinvointini kannalta. Muutamien minuuttien laskuun valmistaudutaan läpi vuoden fyysistä kuntoa ylläpitäen.

Moniin paikkoihin pääsy vaatii usean tunnin ponnistelua vaikeissa olosuhteissa, missä tukiverkkona on vain ryhmä jonka kanssa kuljet. Laskemisen kautta olen muodostanut monet merkittävistä ystävyyssuhteistani ja oppinut hyödyllisiä taitoja itsensä ylittämisestä ja ryhmässä toimimisesta aina luonnonvoimien kunnioitukseen ja riskien arviointiin.

Lasteni synnyttyä oli selvää, että haluan jakaa kaiken sen mitä laskeminen on minulle tarjonnut myös heidän kanssaan. Molemmat tyttäreni ovatkin laskeneet ensimmäiset laskunsa laudalla alle kaksivuotiaina.

Lasteni syntymän seurauksena aloin ajatella maailmaa heidän näkökulmastaan. Sitä, millaisessa maailmassa he tulevat kasvattamaan omat lapsensa. Ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen nousivat huolissani ylitse muiden suurimpana uhkana tulevien sukupolvien hyvinvoinnille.

Lasteni tulevaisuutta ajatellessa ympäristömme saastuminen aiheutti ahdistusta. Päällimmäiseksi tunteeksi kuitenkin nousi taistelutahto ja ajatus siitä, ettei asioiden tarvitse olla näin. Pystymme parempaan.

Samoista syistä aloin pohtia elämän suuria kysymyksiä ja erityisesti sitä mitä sellaista minä voin tehdä, jolla olisi suurin merkitys tulevien sukupolvien kannalta. Hyvin nopeasti hahmottui mielessäni selkeä näkemys vaadittavasta muutoksesta nykyisissä energiamarkkinoissa: siirtyminen fossiilisista energiamuodoista uusiutuviin tuotantomuotoihin tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti globaalilla tasolla.

Olen aina ollut kiinnostunut aurinkoenergiasta, jonka hyödyntäminen oli vielä alkutekijöissään muutamia maita lukuun ottamatta. Tästä syntyi kipinä selvittää, mitä vaadittaisiin aurinkosähkön laajamittaisen kaupallistamisen onnistumiselle ja vaadittavien investointien toteuttamiselle.

Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäni keskustelin aiheesta lähipiiriini kuuluvien ihmisten kanssa, joista jokainen valoi uskoa jatkaa projektin kehittämistä. Kaikki olivat aiheesta innoissaan, ja pian verkostoni kautta tutustuin nykyiseen yhtiökumppaniini Kaj Kangasmäkeen, jonka kanssa jaoimme vision aurinkosähkömarkkinoiden kehittämisestä.

Vuonna 2014 perustamamme yritys Solnet Green Energy Oy on tähän mennessä lisännyt suomen aurinkosähkökapasiteettia yli megawatin. Toteuttamamme K-citymarket Tammiston voimala on Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala.

Yrityksemme valittiin WWF Climate Solver verkostoon, sillä he arvioivat meidän potentiaaliksimme vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 25 miljoonaa tonnia vuoteen 2026 mennessä. Tuo on lähes puolet koko Suomen yhteenlasketuista hiilidioksidipäästöistä vuonna 2014, jolloin perustimme yrityksen.

Tämä kaikki on lähtöisin vain kahden ihmisen visiosta, ja se on rakentamamme tukiverkoston aikaansaamaa hyvin lyhyessä ajassa. Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan merkittävästi siihen millaisen maailman rakennamme tuleville sukupolville ja millaisia arvoja heille opetamme. Yksittäiset ihmiset saavat isoja muutoksia aikaan, ja vain kulutustottumusten muutoksella on jo suuri vaikutus ympäristön kannalta.

Japanilainen käsite Ikigai kuvaa hyvin sitä, miten koen nykyisen ammatinvalintani aurinkosähköyrittäjänä. Jotain mitä rakastan, jotain missä olen hyvä, jotain millä voin ansaita elantoni, ja jotain mitä maailma tarvitsee. Tätä on myös POW. Joukko ihmisiä, jotka intohimo laskemiseen on tuonut yhteen miettimään, mitä oman rakkaan lajimme kautta pystymme tekemään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Yksi POW-hankkeista, jonka tarkoituksena on edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä hiihtokeskuksissa, on hyvä esimerkki siitä miten maailma on muuttunut ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Asiakaskunta kaikilla aloilla on alkanut vaatia yrityksiä toimimaan eettisesti, ja ympäristöarvoista on tullut kaupallinen kilpailutekijä. Samaan aikaan ympäristöystävällinen teknologia teollisesta automaatiosta aina uusiutuvaan energiatuotantoon tuo kustannussäästöjä yrityksille.

Aika on kypsä isoille muutoksille, joita tarvitaan. Niin ihmisten tahtotila kuin taloudelliset tekijätkin tukevat muutosta, mutta tarvitsemme myös niitä jotka, saavat tarvittavan muutoksen aikaan.

Siksi POW ja siksi tällä kaikella on merkitystä.

Arttur Kulvik Solnet Green Energy Oy Perustajaosakas, Hallituksen puheenjohtaja

Arttur Kulvik
Solnet Green Energy Oy
Perustajaosakas, Hallituksen puheenjohtaja