Pienennä hiilijalanjälkeäsi – Osa 1: asuminen

Asuminen on suurin yksityisen kulutuksen hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä. Sen osuus kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljestä on vajaa kolmannes.

Kuinka paljon ns. ”tavallinen suomalainen” voi sitten vähentää asumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä? Varsinkin kun omien valintojen lisäksi ulkoisilla tekijöillä kuten sähkön ja kaukolämmön tuotannon polttoainejakaumalla on ratkaiseva vaikutus asumisen kasvihuonekaasupäästöihin. Otetaan tästä selvää.

Lämmitys ja vedenkulutus

Asumisen ilmastovaikutuksissa korostuu erityisesti asuntojen lämmitys. Lisäksi lämpimän veden kulutus ja laitesähkön käyttö ovat merkittäviä asumisen kasvihuonekaasupäästölähteitä.

Tutkimukset osoittavat, että sisälämpötilan laskeminen sekä lämpimän veden kulutuksen hillitseminen ovat tehokkaimpia yksittäisiä keinoja vähentää kodin energiankulutusta energiankäyttötottumuksilla.

Sisälämpötilan laskeminen kahdella asteella pienentää lämmitysenergian kulutusta 10 % (pl. käyttöveden lämmitys). Lämpimän veden käyttöön voidaan vaikuttaa yksinkertaisesti käyttöaikoja lyhentämällä tai asentamalla vettä säästävät hanat ja suihkupäät.

Lämmityksen energiansäästöön liittyvä haaste on kulutuksen näkymättömyys arjessa ja toimien vaikutuksen konkretisoituminen viiveellä energialaskussa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä kustannusten jyvitys esimerkiksi asuinneliöiden perusteella kautta ei suoraan kannusta säästöön.

On kuitenkin olemassa erilaisia säästötoimia tukevia teknologisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat laskutuksen todellisen kulutuksen mukaan (kuten asuntoosakeyhtiöissä huoneistokohtaiset vesimittarit ja laskutus). Sähkönkulutuksesta lähes reaaliaikaista tietoa tarjoavat monet internet-palvelut, kuten Helsingin energian Sävel+.

Vielä lähemmäs arkea kulutustiedon tuo asuinhuoneistoon käytännölliselle paikalle sijoitettava huoneistokohtaisen energian ja vedenkulutuksen seuranta- ja ohjausjärjestelmä. Tällainen järjestelmiä nähdään toivottavasti tulevaisuudessa yhä useammassa asunto-osakeyhtiössä. Kuluttajien näkökulmasta älykkäät järjestelmät vapauttavat kuluttajat tarpeesta aktiivisesti itse toimia säästöjen aikaansaamiseksi.

Vihreä sähkö

Vihreän sähkön käyttö on erittäin tehokas tapa vähentää sähkönkäytön päästöjä. Vihreällä sähköllä tarkoitetaan uusiutuvista energianlähteistä kuten puupohjaisista polttoaineista, vesi- tai tuulivoimalla tuotettua sähköä. Vihreän sähkön päästöt ovat laskennallisesti jopa alle 10 % keskivertosähkön päästöistä.

Sähköyhtiöt voivat myydä vihreää sähköä ainoastaan sen verran kuin ne hankkivat sitä. Vihreän sähkön kysyntä on energianmyyjille signaali siitä, millaisilla energianlähteillä asiakkaat haluavat sähkönsä tuotettavan.

Myös vihreän sähkön kulutuksella on merkitystä energiajärjestelmän tasolla. Mitä enemmän sähkölle on tietyllä hetkellä kysyntää, sitä enemmän sitä kannattaa tuottaa myös kalliimmilla ja paljon päästöjä aiheuttavilla tuotantotavoilla kuten hiililauhdevoimalla. Näin ollen myös vihreän sähkösopimuksen tehnyt kannattaa käyttää sähköä taloudellisesti erityisesti yleisten kulutuspiikkien aikana.

Lisätietoa eri vihreän sähkön vaihtoehdoista löytyy esimerkiksi EKOenergian sivuilta.

Kodin sähkölaitteet

Kodin laitteiden sähkönkäytön säästöpotentiaali on tutkimusten mukaan noin 40-50 % lähtötilanteesta. Laitesähkön kulutuksen pudottaminen lähes puoleen on siis mahdollista säästäväisten käyttötottumusten sekä energiatehokkaiden hankintojen avulla. Muutos edellyttää kuitenkin omien, usein tiedostamattomien, toimintatapojen ja rutiinien muuttamista.

Sähkön säästökeinoista vaikuttavimpia ovat muun muassa:

  • Saunan lämmitysaikojen lyhentäminen ja lämmityskertojen vähentäminen
  • Led-valaistus
  • Uusien laitteiden energiatehokkuus
  • Elektroniikan valmiustila sekä käyttöaikojen lyhentäminen.

Oman laitekannan tärkeimpiä kulutukseen vaikuttavia laitteita ja käyttötottumuksia voi selvittää esimerkiksi eneuvonta.fi-palvelun, sähkönkulutuksen seurantapalveluiden, sekä pistorasiaan kytkettävien mittareiden avulla.

Valta on sinulla

Suurin osa edellä mainituista päästövähennystoimista on mahdollista toteuttaa kotitalouden tai asunto-osakeyhtiön omalla päätöksellä. Jokainen meistä voi tehdä oman pienen osansa talvien pelastamiseksi ja pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Kannattaa miettiä, mikä on tärkeää ja välttämätöntä.

Ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa myös itseään suuremmassa mittakaavassa. POW Finland haluaa tehdä talvien pelastamisen mahdollisimman helpoksi. Olemme koonneet parhaat ja tehokkaimmat vaikuttamistavat seitsemän kohdan listaan. Jos kaikki talviurheilun ja lumen ystävät noudattavat listan neuvoja, olemme jo pitkällä.

Blogin lähteenä on käytetty Ilmastopaneelin Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa -raporttia (2014).

Kirjoittaja Niklas Kaskeala on Protect Our Winters Finland ry:n puheenjohtaja.

Kirjoittaja Niklas Kaskeala on Protect Our Winters Finland ry:n puheenjohtaja.

Pienennä hiilijalanjälkeäsi blogisarjan seuraavassa osassa tarkastellaan liikkumisesta aiheutuvia päästöjä ja miten niitä voisi vähentää.