Kuntavaaliteesit 2021

Jos unelmissasi siintää helpon, terveellisen ja luonnonläheisen arjen mahdollistava kotikunta, kannattaa jatkaa lukemista. POW:in viesti kuntavaalien alla on selvä: kesän kuntavaaleissa äänestämällä voimme ottaa jälleen askeleen lähemmäs unelmiemme kuntaa.

1/5 Ilmastonmuutos & talvet

Ilmastonmuutos uhkaa talvia. Ilmasto lämpiää pohjoisilla alueilla kaksi kertaa nopeammin. Etelä-Suomen lumiolosuhteet muuttuvat yhä epävarmemmiksi, lumiraja vetäytyy, sateet lisääntyvät talvella ja lumesta riippuvaiset elinkeinot ja kulttuurit ovat uhattuina. Lämpenevä ilmasto vaikuttaa myös talvesta riippuvaisten kasvi- ja eläinlajien selviytymiseen. Kuntien ilmastotyö on oleellista niin talvien, ihmisten kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta.

2/5 Ilmastonäkökulma liikenteeseen

Suomen pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta 2035 ovat kuntien tekemät liikenteen päästöleikkaukset avainasemassa. Kunnissa tulee panostaa julkiseen liikenteeseen ja kävely- ja pyöräilyväyliin, joiden ylläpidosta huolehditaan myös talvella. Jotta päästöleikkaukset tapahtuvat oikeudenmukaisesti, tullaan liikenteen osalta tarvitsemaan aluekohtaisesti erilaisia keinoja: kaupungeissa tulee vähentää tarvetta yksityisautoilulle kaupunkisuunnittelun avulla ja harvaan asutuilla seuduilla tulee tukea siirtymistä vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin. 

3/5 Kestävä kaavoitus virkistys- ja luontoalueiden kannalta

Kaikille avoimet virkistys- ja luontoalueet sekä harrastusmahdollisuudet ovat riippuvaisia kuntien maankäyttöä, kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua koskevista päätöksistä. Kunnallisia rakennusprojekteja suunniteltaessa on tärkeää muistaa kaupunkien arvokkaat luontokohteet ja harrastuspaikkojen saavutettavuus.

4/5 Kunnan julkiset hankinnat kestävälle pohjalle

Kuntien tulee olla kestävämpään kuluttamiseen kannustavia toimintaympäristöjä, joissa sekä ilmaston että luontokadon näkökulmasta parempien valintojen tekeminen on helppoa ja mahdollista. Kiertotalouteen perustuviin ratkaisuihin siirtymistä pitää tukea ja kannustaa. Kestävien hankintojen tulee olla osa kuntien strategista johtamista, sillä niillä voidaan edistää ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Kulutuspohjaisten päästöjen ja niiden vähentämisen tulee olla kuntien kestävän kehityksen työn keskiössä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja mitata ja niiden vaikutuksista tulee viestiä kuntalaisille avoimesti.

5/5 Ilmastoystävälliset kuntakeittiöt

Kunnilla on tärkeä rooli siirtymässä kohti planetaariset rajat huomioivaa ruokavaliota. Kuntakeittiöiden ravitsemusta koskevat valinnat ohjaavat kerralla monen ihmisen ruokailutottumuksia – muutos ilmastoystävällisempään ruokakulttuuriin olisi siis helppoa aloittaa täältä! Lisäämällä lähellä tuotettua kasvis- ja kalaruokaa kuntakeittiöiden tarjontaan teemme kuntien ruokatarjonnasta ilmaston kannalta sekä kestävämpää että terveellisempää.

Lataa POW:in kuntavaaliteesit itsellesi tästä linkistä!

Lue esimerkkikuntien Joensuun ja Lahden ilmastotyöstä tästä linkistä!