Kohti ilmastotoiminnan esteiden purkamisen vuotta 2022.

Ilmastokeskustelussa puhutaan paljon ratkaisuista, mutta ei siitä, mikä estää meitä ottamasta niitä käyttöön. Tiedämme kyllä mitä pitää tehdä, mutta jokin estää toimimasta.

Alan olla yhä vakuuttuneempi, että ratkaisut ilmastonmuutokseen löytyvät siltä 20 sentin alueelta, joka on korviemme välissä.

Meillä on jo tekniset keinot hillitä ilmastonmuutosta. Rahaakin siihen olisi enemmän kuin riittävästi, varsinkin jos lopettaisimme fossiilisten polttoaineiden tukemisen. Lopputuloksena olisi monella mittarilla paljon nykyistä parempi maailma.

Ilmastotoimilla rakennetaan parempaa maailmaa meille ja tuleville sukupolville – ei suinkaan huonompaa, kuten jotkut väittävät.

Mikä sitten estää meitä toimimasta?

Muutos pelottaa. Se on ihan ymmärrettävää. Tässäkin asiassa heillä, joilla valtaa, on suurempi vastuu. Pelottelijoiden sijaan, tarvitsemme johtajia, jotka luovat uskoa tulevaan.

Ilmastotoimilla rakennetaan parempaa maailmaa meille ja tuleville sukupolville – ei suinkaan huonompaa, kuten jotkut väittävät.

Päättäjämme tekevät juuri sellaista ilmastopolitiikkaa, jota heiltä vaaditaan. Mutta harva vaatii heiltä mitään. Ei riitä, että muutamat ilmastoaktivistit yrittävät vaikuttaa päättäjiin. Tarvitsemme laajempaa asennemuutosta.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kannattavaa. Mutta siitä pitää tehdä myös poliittisesti kannattavaa. Meidän pitää omilla teoillamme ja äänessä olemisella osoittaa päättäjille, että olemme valmiita muutokseen.

Vaikuttavin ilmastoteko, jonka kukin meistä voi tehdä, on sellainen, joka saa muutkin ihmiset toimimaan.

Muutos lähtee siitä, että kannamme vastuuta teoistamme, kannustamme muitakin toimimaan ja vaadimme samaa myös päättäjiltä. Yksilötason ilmastoteot eivät pelasta maailmaa, mutta tarvittava muutos voi alkaa meistä kaikista. Jos emme ensin muuta ajatteluamme, on vaikea nähdä, miten muutos abstrakteissa instituutioissa, kuten valtioissa tai yrityksissä pääsee syntymään.

Vaikuttavin ilmastoteko, jonka kukin meistä voi tehdä, on sellainen, joka saa muutkin ihmiset toimimaan. Toimiakseen, tämä vaatii kuitenkin toiminnan nykyisten esteiden tunnistamista ja purkamista.

Mitä jos keskittyisimme hetkeksi tunnistamaan niitä ihmismielen, kulttuurin, sosiaalisten normien, politiikan, talouden ja vallan esteitä, jotka jostain syystä vielä estävät tarvittavaa muutosta? Tai ainakin hidastavat sitä? Kun esteet on tunnistettu, on helpompaa tehdä töitä niiden purkamiseksi.

Näissä merkeissä kohti yhä vaikuttavamman ilmastotoiminnan vuotta 2022!

Terveisin, POW Finlandin perustaja ja hallituksen VPJ Niklas Kaskeala

 

Lue myös: 

 ”Jotta talvi tulisi jatkossakin” https://protectourwinters.fi/jotta-talvi-tulisi-jatkossakin/