Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomen talvimatkailuyritysten menestystekijäksi

Ilmastonmuutos on ympäristöllemme luonnollinen ilmiö, joka johtuu ilmakehän ja maapallon vuorovaikutuksesta. Se, millaisena ilmastonmuutoksen käsite tänä päivänä läheisemmin tunnetaan, ei kuitenkaan viittaa luonnolliseen ilmiöön, vaan ihmisten aiheuttamaan vakavaan maailmanlaajuiseen ilmaston lämpenemiseen, joka johtuu pääasiassa kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat ihmisten energiantarpeen kasvamisesta johtuvia, uusiutumattomista energiamuodoista syntyviä päästöjä, jotka tuhoavat ilmakehää.

Kuva: Jani Kärppä

Kirjoitin opinnäytetyön aiheesta Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomen talvimatkailussa tutkittuani vaihto-opintojeni aikana Saksassa Keski-Euroopan talvi- ja alppimatkailun nykytilaa. Niin Saksassa, Sveitsissä kuin Itävallassa useita hiihtokeskuksia on jouduttu sulkemaan luonnon lumen puutteen vuoksi, koska sopeutumisstrategioita ei ole kehitetty tarpeeksi ajoissa. Tulosten myötä heräsi kiinnostus tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen talvimatkailulle. Opinnäytetyössäni perehdyin ilmastonmuutokseen ilmiönä, ja sen vaikutuksiin talvimatkailulle haastattelemalla talvimatkailuyritysten edustajia.

Koko maailma on lämmennyt noin yhden celsiusasteen verran viimeisen sadan vuoden aikana, mutta maailman pohjoisimmissa osissa ilmasto on lämmennyt jopa tuplasti maailman keskiarvoon verrattuna. Suomen ilmaston on laskettu lämmenneen kahden celsiusasteen verran viimeisen 166 vuoden aikana. Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja muuttuneet aiempaa rajummiksi, ja meret sekä muut vesialueet ovat lämmenneet merkittävästi. Kun vesialueet lämpenevät tarpeeksi, ne eivät jäädy talvella.

Myös jäätikköalueet sulavat vauhdilla. Mikäli ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, jäätiköiden oletetaan kuihtuvan olemattomiin seuraavan sadan vuoden aikana. Jääpinnoilla on tärkeä merkitys ilmaston lämpötilalle, sillä ne heijastavat auringon säteitä takaisin avaruuteen. Kun heijastava pinta sulaa, auringon säteet pääsevät maanpinnalle, ja planeettamme kuumenee yhä kiihtyvämmällä vauhdilla. Toisin sanoen ilmaston lämpenemisen myötä jää- ja jäätikköalueet kaventuvat, minkä vaikutuksesta ilmasto lämpenee entisestään.

***

Suomessa ilmastonmuutoksen myötä sademäärät kasvavat, lumipeiteaika lyhenee ja roudan määrä vähenee sekä Itämeren pinta nousee ja sen jääpeite kutistuu. Eri ilmastonmuutosskenaarioiden mukaan Suomen ilmasto tulisi lämpenemään peräti viiden celsiusasteen verran vuosisadan loppuun mennessä ja talvien pituus lyhentymään jopa kuukaudella.

Talvikaudella marraskuu 2016 – huhtikuu 2017 Suomessa rekisteröitiin hieman yli 1,3 miljoonaa ulkomaalaista yöpyjää, joista yli 375 tuhatta yöpyi Lapissa.  

Talvimatkailu Suomessa keskittyy pääasiassa maan pohjoisiin osiin, koska lumivarmuus on heikentynyt maan eteläisissä osissa. Etenkin eteläiset osat ovat kokeneet muutoksen ilmastossa ja sen vaikutukset talvimatkailulle, ja osa hiihtokeskuksista Etelä- ja Keski-Suomessa on joutunut lopettamaan toimintansa.

Tyypillisiä talvimatkailuyrityksiä Suomessa ovat hiihtokeskukset, elämyspalvelu- ja safariyritykset. Elämyspalvelu- ja safariyrityksiä on eniten Lapissa ja ne ovat merkittäviä kansainvälisen matkailun kannalta. Nämä yritykset ovat toistaiseksi täysin riippuvaisia luonnon lumesta.

Tutkimushaastattelujen perusteella ilmastonmuutos on ilmentynyt viimeisen 10-20 vuoden aikana aiempaa lämpimämpinä syksyinä, sateisina talvina sekä kylminä ja lumisina keväinä. Lisäksi sään ääri-ilmiöiden eli esimerkiksi kovien myrskyjen koettiin lisääntyneen. Erilaisia talvimatkailualan sopeutumisstrategioita talvikaudelle olivat lumettaminen, lumen säilöntä ja sisäaktiviteetit, kuten sisälasketteluhallit. Kesätuotteita, joita on jouduttu lyhenevien talvien vuoksi kehittämään, olivat muun muassa erilaiset pyöräilytuotteet, seikkailupuistot, musiikkitapahtumat ja festivaalit, golf sekä frisbeegolf.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ilmastonmuutos on yritysten ja alueellisten vaikuttajien keskuudessa tunnustettu ilmiö, mutta sen vaikutusten sekä sopeutumisen toimenpiteiden yhteyttä ei olla huomioitu.

Talvimatkailun sopeutumisen strategiat edellyttävät ilmastonmuutoksen lieventämisen toimenpiteitä eli matkailun hiilijalanjäljen pienentämistä. Tarvittavia lieventämisen toimenpiteitä ovat energiatoimenpiteet, eli siirtyminen ekologisempiin energiamuotoihin, sekä ilmastoa kuormittavien liikennemuotojen, kuten lentoliikenteen, vähentäminen. Talvimatkailualueilla koetaan, että sopeutumisen strategiat ja uusien matkailutuotteiden kehittäminen ovat pääasiassa pienten ja keskisuurten matkailuyritysten vastuulla. Lieventämisen toimenpiteissä taas alueelliset tahot ja suuret organisaatiot toimivat suunnannäyttäjinä. Myös matkailijoilla on merkitys yritysten sopeutumisessa, sillä matkailijat asiakkaina määrittävät, millaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä he vaativat yrityksiltä, joiden palveluja he käyttävät.

Tulevaisuudessa olisi toivottavaa, että talvimatkailuyritykset huomioisivat ilmastonmuutoksen merkityksen heidän liiketoiminnassaan, jotta ilmiön lieventämisen toimenpiteet muuttuisivat aiempaa vaikuttavimmiksi. Ilmastonmuutoksen merkitystä tulisi korostaa erityisesti Lapin matkailuelinkeinossa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät vielä toistaiseksi kasvavina matkailutuloina. Ilmastonmuutokseen on mahdollista vaikuttaa, ja siihen voidaan sopeutua, mikäli käytössä on oikeat työkalut.

 

Blogin kirjoittaja ja opinnäytetyön tekijä Marja Nurkka.

 

 

 

 

 

 

Tutkimus:

https://www.theseus.fi/handle/10024/139504

Blogitekstissä käytettyjä lähteitä:

WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016. 2017. https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=3414.

Gregow, H. 2017. Ennustettu ilmastonmuutos Suomessa. Ilmasto-opas. https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/suomen- muuttuva-ilmasto/-/artikkeli/74b167fc-384b-44ae-84aa- c585ec218b41/ennustettu-ilmastonmuutos- suomessa.html.

Matkailutilastot. 2017. Visiittori. Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy. https://visiittori.fi/.