Ilmastoaiheisen näyttelyn fossiilisponsorointi on viherpesua – TAHTO-museo rikkoo toiminnallaan omaa ympäristölupaustaan

Julkinen kannanotto: 

TAHTO-museon Menneen talven lumet -näyttelyn sponsoriyhteistyö on vastuutonta viherpesua – Protect Our Winters Finland ja Save Pond Hockey jäädyttävät yhteistyökumppanuutensa museon kanssa toistaiseksi.

Suomen Urheilumuseosäätiön alaisen TAHTO-museon uuden Menneen talven lumet -näyttelyn sponsoriyhteistyö ei ole enää tätä päivää ja täyttää viherpesun tunnusmerkit. Talviurheilijoiden ilmastojärjestöt Protect Our Winters Finland ja Save Pond Hockey paheksuvat uuteen näyttelyyn liittyvää ristiriitaista sponsoriyhteistyötä. Samalla järjestöt jäädyttävät yhteistyökumppanuutensa TAHDON kanssa toistaiseksi. 

Tällä viikolla TAHTO-museossa (ent. Urheilumuseo) avautuva Menneen talven lumet -näyttely käsittelee urheilun roolia ilmastonmuutoksessa ja kestävässä kehityksessä. Näyttelyn esittelytekstissä kysytään, ovatko suomalaiseen urheilu- ja liikuntakulttuuriin olennaisesti kuuluva lumi ja jää sulamassa pysyvästi altamme oman toimintamme vuoksi. 

Vastaus on, että näin on valitettavasti käymässä suuressa osassa Suomea, ja syynä on ilmastokriisi, jonka vaikutukset tunnemme vahvasti jo kaikki– niin jokapäiväisessä arjessamme kuin erityisesti talviurheilussa. 

Ilmastokriisin aiheuttavat mittavat päästöt, joiden pääasiallinen lähde on fossiiliset polttoaineet. Menneen talvet lumet – näyttelyn yhtenä kumppanina on energiayhtiö St1 Oy, jonka liiketoiminta pohjautuu nimenomaan fossiilisille polttoaineille. St1:n vuosipäästöt ovat 15 Mt CO2e. Vertailun vuoksi kotimaan liikenteen päästöt vuodessa ovat 10,4 Mt CO2e. St1 sanoo olevansa siirtymävaiheessa ja tutkivansa kestävämpiä tapoja tuottaa energiaa, mutta todellisuudessa yhtiön liiketoiminta perustuu edelleen valtaosin fossiilisen energian tuottamiseen sekä fossiilisten polttoaineiden myynnin edistämiseen. Yhtiöllä ei ole omaa toimintaa koskevia julkisia päästövähennystavoitteita, jotka olisivat uskottavaa siirtymää toteuttavan energia-yhtiön ensimmäinen ja vaadittava askel. 

Protect Our Wintersin sekä Save Pond Hockeyn mielestä on irvokasta, että nimenomaan ilmastoaiheisen näyttelyn merkittävänä sponsorina on yhtiö, joka toiminnallaan pahentaa jatkuvasti ilmastokriisiä. Ilmastojärjestöinä tulkitsemme tällaisen kumppanuuden räikeänä viherpesuna ja vastuuttomana toimintana. 

Pidämme myös näyttelyn tuottajan, Suomen Urheilumuseosäätiön alaisena toimivan TAHDON toimintaa ristiriitaisena. TAHDON julkinen ympäristölupaus on “toimia kulttuurisesti kestävällä tavalla turvaten arvokasta kulttuuriperintöä jälkipolville sekä tunnistaa omaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat”. Fossiiliyhtiön näkyvyyden mahdollistaminen ilmastoteemaisessa näyttelyssä ylläpitää ongelmaa, jonka ratkaiseminen on paitsi talviurheilulle myös koko ihmiskunnalle kohtalonkysymys.

Järjestöinä kantamme on, että fossiilimainonta- ja sponsorointi on haitallista ja sen rajoittaminen on olennainen osa ilmastokriisiin ratkaisua. 

Protect Our Winters Finland ja Save Pond Hockey edustavat myös ilmastokriisistä huolestuneita talviurheilijoita, joita on tänä päivänä jo mittava määrä. POWin juuri julkaistun kyselyn perusteella suuri osa talviurheilijoista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja lajinsa tulevaisuuden näkymistä. Urheilijoiden huolen ottaminen tosissaan tarkoittaa rohkeita ja sitoutuneita ilmastotekoja kaikilta urheilualan toimijoilta. Menneen talven lumet -näyttelyn toteuttaminen aktiivisen fossiiliyhtiön tuen voimin ei ole tällainen. 

Toivomme Suomen Urheilumuseosäätiöltä ja TAHTO-museolta rohkeutta olla ennemmin suunnannäyttäjä kuin menneisyyden vanki. Kannustamme museota katkaisemaan sponsoriyhteistyön fossiiliyhtiön kanssa tämän näyttelyn osalta, sillä fossiilimainonta jos jokin on mielestämme menneen talven lumia. 

Kannanottomme ohella Protect Our Winters Finland ja Save Pond Hockey jäädyttävät toistaiseksi yhteistyökumppanuuden TAHTO-museon kanssa ja on pyytänyt järjestöihin liittyvän ja järjestöjen kanssa tehtyjen aineistojen ja kokonaisuuksien poistamista museosta. 

Protect Our Winters Finland ry puolesta: 

Toiminnanjohtaja Noora Vihervaara

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Kalmari

Save Pond Hockey ry puolesta:

 Toiminnanjohtaja Steve Baynes 

Hallituksen puheenjohtaja Svante Suominen

lisää fossiilimainonnasta ja viherpesusta

1. Mitä on fossiilimainonta ja -sponsorointi, ja miksi se on haitallista?

Fossiilimainonta ja -sponsorointi on fossiilisilla polttoaineilla toimivien yritysten mainontaa, joilla yritykset pyrkivät luomaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä sosiaalisesti hyväksyttävää ja jopa saavuttamaan parempaa poliittista asemaa. Usein mainonta ja yhteistyöt painottuvat näkökulmaan, joka pyrkii tuomaan yrityksen ja liiketoiminnan osa-alueet ihmisille mahdollisimman positiivisessa valossa. Kansainvälisen selvityksen mukaan jopa kaksi kolmasosaa kuuden eri fossiilijätin markkinoinnista Euroopassa painottaa ‘’vihreää’’ toimintaa vaikka liiketoimintamalli perustuu kauttaaltaan fossiilisiin polttoaineisiin. Kun mainosten luoma mielikuva eroaa todellisuudesta, puhutaan viherpesusta. 

2. Mitä tarkoittaa viherpesu? 

Viherpesulla tarkoitetaan valhetta tai osatotuutta, jolla yritys pyrkii luomaan itsestään sekä ympäristöteoistaan todellisuutta positiivisempaa kuvaa ihmisille joko tahallisesti tai tahattomasti. Toisin sanoen, viherpesun pyrkimyksenä ‘’on saada ihmiset uskomaan, että yritys suojelee ympäristöä enemmän kuin se todellisuudessa tekee’’ tai ‘’saada ihmiset uskomaan, että yritys on ympäristöstä kiinnostuneempi kuin se todellisuudessa on’’. 

3. Miksi ja miten fossiilimainontaa ollaan säätelemässä? 

IPPC:n mukaan ilmastokriisin hillitsemiseksi meidän tulee irtaantua merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käytöstä kaikilla sektoreilla. Harhaanjohtavan markkinoinnin luomat positiiviset mielikuvat ja näkyvyys taas tarkoittavat yhtiöille rahaa ja resursseja jatkaa viherpesua ja näin ollen ilmastolle haitallisia toimia. Muun muassa Ranska on kieltänyt fossiilisilla polttoaineilla toimivien energiatuotteiden mainonnan uuden ilmastolain myötä. Kyseinen ilmastolaki ei kuitenkaan kiellä esimerkiksi sponsoriyhteistöitä. Samanlaisia toimia on nähty myös yksittäisissä kaupungeissa Alankomaissa, Australiassa Sydneyssä sekä viimeisimpänä Ruotsissa Tukholmassa. Myös viime vuonna Suomessa tehtiin aloite kiellon puolesta ja Helsingin kaupunki on alkanut selvittää keinoja ilmastolle haitallisen ulkomainonnan kieltämiseen ja rajoittamiseen.

4. Miten fossiilimainontaa voi verrata tupakkatuotteiden markkinointiin? 

Fossiilimainonnan kieltämistä verrataan usein tupakkayhtiöiden mainonnan kieltämiseen. Tupakka- ja fossiiliyhtiöillä onkin paljon yhteistä: haitallisuus merkittävissä määrin niin terveydelle kuin ympäristölle. Miltä näyttäisi tapahtuma, jossa puhutaan urheilun ja hyvinvoinnin suhteesta ja jonka sponsorina komeilee tupakkayhtiö? Mielestämme pitkälti samalta kuin urheilun ja liikunnan suhteesta ympäristöön kertova näyttely, jonka sponsorina on fossiilisilla polttoaineilla rahaa omistajilleen tekevä yhtiö.

5. Miksi POW reagoi ja puuttuu fossiilimainontaan ja -sponsorointiin? 

POW:illa on velvollisuus sitoutua kumppanitoiminnassaan samoihin periaatteisiin, joita se odottaa myös urheilija-lähettiläiltään. Sen vuoksi yhteistyö ilmastoteemaisen näyttelyn kanssa, jonka kumppanina on pääliiketoimintansa öljystä saava energiayhtiö, on ristiriidassa näiden periaatteiden kanssa. Haluamme olla toimija, jota urheilijamme voivat edustaa ilman eettisiä tai moraalisia ristiriitoja, sillä näemme, että se on ainoa tapa säilyttää urheilijoiden luottamus toimintaamme.

Liity jäseneksi

Jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen avulla Protect Our Winters Finland järjestää kampanjoita ja tapahtumia, viestii ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista talvilajien harrastamiseen sekä vaikuttaa päättäjiin ja alan yrityksiin.