Hae POWin hallitukseen

Rakastatko lunta ja haluat suojella talvia? Koetko, että haluaisit tehdä enemmän ilmastokriisin hillitsemiseksi yhdessä hyvässä porukassa? Hae POWin hallitukseen!

Hallituksen jäsenet tuovat yhteisöömme selkänojaksi vahvan asiantuntijaroolinsa. Hallituksen edustajia yhdistää rakkaus talveen, mutta myös huoli talvia uhkaavasta ilmastonmuutoksesta ja halu olla mukana ratkaisemassa ilmastokriisiä ja toimia ilmaston puolestapuhujina. Hallituksen jäsenet hyödyntävät POWin hyväksi omaa asiantuntijuuttaan ja verkostojaan.

Yleistä tietoa hallitustyöstä:

Hallitus ohjaa POWin ilmastotyötä ja toimintaa yhdessä operatiivisen tiimin (tällä hetkellä toiminnanjohtaja Noora Vihervaara,  viestintäasiantuntija Saara Böök ja projektipäällikkö Sini Pyy) kanssa. POWin hallitus toimii vapaaehtois periaatteella, eli hallituksen jäsenille ei makseta korvausta. POW hallitus kokoontuu n. kerran kuussa etäyhteydellä ja fyysisesti 1-2 kertaa vuodessa. Tämän lisäksi yhteyttä pidetään Slack kanavalla. Hallituslaiset osallistuvat omien resurssiensa ja osaamisen puitteissa aktiivisesti ja monipuolisesti myös POWin muuhun toimintaan ja tarvittaessa hyödyntävät omia verkostojaan POWin edun mukaisesti.

Hallituksen osaamista voit vahvistaa mm. seuraavilla osa-alueilla:

  • Poliittinen vaikuttaminen
  • Ilmastoasioiden asiantuntija
  • Viestintä & kampanjat
  • Tapahtumat
  • Liikenne, liikkuminen ja matkailu
  • Kumppanuudet
  • Hankeosaaminen
  • Vaikuttajayhteistyö
  • Varainhankinta
Jos kysymyksiä hallitustoiminnasta voit ottaa yhteyttä toiminnanjohtaja Noora Vihervaaraan noora@protectourwinters.fi / 0405255323.

Nykyiset hallitusjäsenet löytyvät täältä.

Täytä alla oleva hakemus 1.12.2023 mennessä, jos olet kiinnostunut paikasta POWin hallituksessa. Hallituksen valitsee POWin jäsenistö (eli POW:in vuosittaisen jäsenmaksun maksaneet henkilöjäsenet). POWin vuosikokous järjestetään etänä 14.12.2023.

 Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin sähköpostitse ennen kokousta.