POW EU: UUSI TUTKIMUS PALJASTAA KANSAINVÄLISEN HIIHTOLIITON (FIS) TOIMINNAN VIHERPESUKSI

Aiemmin tänä keväänä nouseva itävaltalainen alppihiihtäjä, FIS:n urheilija sekä POW Itävallan lähettiläs, Julian Shcütter jätti avoimen kirjeen Kansainväliselle hiihtoliitolle (FIS) vaatien organisaatiolta konkreettisia ilmastotoimia. FIS:n toimintaa kritisoitiin liian hitaista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ongelman suuruuteen ja vakavuuteen nähden.

Nyt uuden tutkimuksen tulosten valossa myös organisaation ‘’vastuullisuustoiminnan’ uskottavuus on vaakalaudalla.

Alkuperäisessä kirjeessä FIS:ltä vaadittiin seuraavia asioita:

FIS:n edustajiston pitää sitoutua saavuttamaan hiilineutraalisuus (net-zero) kaikkialla FIS:n toiminnassa ja tapahtumissa vuoteen 2035 mennessä, tai aiemmin.

FIS on jo sitoutunut UN Sports for Climate Action -kehyksissä asetettuun tavoitteeseen vähentää päästöjä 50% vuoteen 2030 mennessä. Siispä, FIS:n tulee luoda vastuullisuusstrategia, jossa kerrotaan, kuinka FIS saavuttaa kyseisen päästövähennyksen ja esittää tämä strategia yleisölle ennen vuoden 2024 alkua.

FIS:in tulee muodostaa erillinen vastuullisuuteen keskittyvä hallintoelin, joka varmistaa vastuullisuuden näkyvyyden kaikissa hallinnollisissa prosesseissa ja toiminnoissa. Tämän hallintoelimen toimintaa tulee kontrolloida ja varmentaa itsenäisen organisaation kautta.

Jotta FIS voi saavuttaa roolin edelläkävijänä vastuullisuusasioissa, tulee toiminnan olla täysin läpinäkyvää.

Kirjeen allekirjoitti yhteensä yli 500 FIS:n urheilijaa – yhdeksän suomalaista urheilijaa mukaan lukien.

Kirje on saanut hyvin näkyvyyttä mediassa ja merkkejä muutoksista FIS:n toiminnassa on ilmennyt kirjeen jäljiltä. Toimet koskevat muun muassa kisakalenterien muutoksia, jotka vähentäisivät Atlantin ylitse tapahtuvaa matkustamista sekä kisakauden aloittamisen lykkäämistä viikolla. Myös vastuullisuusjohtaja on nimitetty.

Greenpeacen tilaama sekä kolmannen osapuolen Mission Zero – Klima Partnerin toteuttama tutkimus on hiljattain nostanut organisaation vastuullisuusväitteet ja toimenpiteet entistä kriittisempään tarkasteluun. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että FIS on aliraportoinut sen tapahtumien päästöjä huomattavasti ja näin ollen luonut omista päästöistä virheellistä kuvaa julkisuudessa eli syyllistynyt viherpesuun. Tutkimuksen toteuttajan uskottavuuspisteytyksen mukaan FIS:n päästöraportointi saa vain 8% sadasta prosentista.

Myös POW EU nostaa esille yhä puuttuvan vastuullisuusstrategian sekä konkreettisten toimenpiteiden poissaolon ja niiden vähäistenkin toimien läpinäkyvyyden ja uskottavuuden puutteen.

Vaikka FIS väittää olevansa ‘’ilmastoystävällinen’’ (eng: Climate Positive) järjestö, se nojautuu vahvasti yhä kompensointiin Amazonin metsissä, joka on toimena hyvin kyseenalainen ja riittämätön. Kompensaatioiden, joista julkista tietoa ei ole tarjolla, toteuttajana toimii organisaatio Cool Earth, jonka perustaja Johan Eliasch on samaan aikaan myös FIS:n puheenjohtaja.

Koko tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan saksan kielellä.
Nelisivuinen tiivistelmä tutkimuksesta on luettavissa englannin kielellä.

Tutkimustulosten valossa POW EU:n kanta on, että välttyäkseen viherpesun jatkamiselta, FIS:n tulee:

• Parantaa sekä sen päästöraportointia että kompensointiohjelman läpinäkyvyyttä.

• Siirtyä kompensoinnista konkreettiseen päästöjen vähennykseen niin tapahtumissa, kisakalenterissa kuin toiminnassa.

• Lopettaa itsensä kutsuminen ilmastoystävälliseksi järjestöksi.

Liity jäseneksi

Jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen avulla Protect Our Winters Finland järjestää kampanjoita ja tapahtumia, viestii ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista talvilajien harrastamiseen sekä vaikuttaa päättäjiin ja alan yrityksiin.